facebook    T: 598 944448 
Frontend კერძო კურსები ყურადღება! QA ტესტირების საფუძვლების თეორიულ-პრაქტიკული კურსის დაწყება დაგეგმილია 23 მაისიდან.  Frontend კერძო კურსები  კურსი გრძელდება 4 კვირის მანძილზე კვირაში 5 დღე, დღეში 2 საათიანი თეორიულ-პრაქტიკული მეცადინეობით და სულ 40 საათი ხანგრძლივობით. კურსი მოიცავს QA ტესტირების ყველა საბაზისო საკითხს რაც ტესტირებისთვის არის საჭირო. მოგვწერეთ ფეისბუქის გვერდზე Frontend კერძო კურსები ასევე შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფეისბუქის Manual ტესტირების ჯგუფში. Manual ტესტირება QA ტესტირების საფუძვლების თეორიულ-პრაქტიკული კურსის დაწყება დაგეგმილია 23 მაისიდან.
f
course
img
განცხადების ავტორი:
Tech აკადემია
რეკლამა
img

თუ კურსის ფასი მეტია 300 ლარზე, ამ შემთხვევაში კურსს ემატება დაჯავშნის ფუნქცია, რომელ

  ფასი:  1450 ₾   
  დასაწყისი:  შევსებისას   
  მისამართი:  ONLINE

ციფრული მარკეტინგი ჩემი ინტერესის სფერო ადრეული ასაკიდანვე იყო, სტაჟირების დროს გადადგმული პირველი ნაბიჯებისას კი მივხვდი, რომ სწორედ ეს იყო ჩემი საოცნებო პროფესია. ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი.

გადაიხადეთ კურსის   10%   და დაჯავშნეთ ადგილი!
გადაიხადეთ მხოლოდ  140   ლარი   280   ლარის მაგივრად! 
ადგილები MAX:  16
დაჯავშნილია:  3
გადასახდელი თანხა:  25 ₾
გადახდილად ჩათვლილი თანხა:  50 ₾
 - დასაჯავშნი თანხა მრგვალდება 10-ის ჯერადად.
 - გადახდილად ჩათვლილი თანხა გამოაკლდება კურსის ღირებულებას. ამ თანხის გამოქვითვას ახდენს კურსის ავტორი, ხოლო თუ გამოქვითვა არ მოხდა, მაშინ საიტს უნდა მიმართოთ შესაბამისი პრეტენზიით და დაჯავშნისას გადახდილი თანხა დაბრუნდება და ჩაირიცხება მომხმარებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე.
 - დაჯავშნისას გადახდილი თანხის დაბრუნება ასევე შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, როცა კურსი უქმდება, ან ხდება გადავადება გაურკვეველი ან მომხმარებლისათვის მიუღებელი ვადით.
 - გადახდილი თანხები და ყველა ოპერაცია გამოჩნდება მომხმარებლის კაბინეტში. იქვეა გასაჩივრების ფუნქციაც.
 - საეჭვო მონაცემები გადაამოწმეთ კურსის ავტორთან!
გადახდის დეტალები
კურსის ღირებულებაა 480 ლარი თანხა უნდა შეიტანოთ ქვევით მოცემულ ერთერთ ანგარიშზე და მოგვწეროთ გადამხდელის საკონტაქტო მონაცემები ფეისბუქზე ან მობილურზე. ასევე შესაძლებელია ყოველკვირეული წინასწარი გადახდა 160 ლარის ოდენობით(3-ჯერ).
ანგარიშები სადაც უნდა ჩარიცხოთ თანხა (სრული 480 ლ ან 160 ლ)
საქ. ბანკი: GE10BG0000000100734063
TBC ბანკი: GE88TB1828136010100005
მიმღები: მერაბი სურმანიძე
  თანხის გადახდამდე უნდა მოხდეს დაჯავშნა
დაჯავშნეთ კურსი და შემდეგ დაიწყეთ გადახდა
შეიყვანეთ თანხა:
სრული თანხა:  850 ₾
უკვე გადახდილია:  700 ₾
დარჩენილია:  150 ₾
 - სრული თანხის გადახდამდე საჭიროა დაჯავშნა.
 - გადასახდელი თანხა მრგვალდება 10-ის ჯერადად.
 - გადახდილი თანხები და ყველა ოპერაცია გამოჩნდება მომხმარებლის კაბინეტში.
 - თანხის დაბრუნება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კურსი გადაიდო ან არ ჩატარდა.
 - ყველა სადაო საკითხი უნდა მოგვარდეს კურსის ავტორთან.
 - საეჭვო მონაცემები გადაამოწმეთ კურსის ავტორთან!
ხანგრძლივობა სულ:
3 თვე
დღეების რაოდენობა:
15 დღე
საათები სულ:
30 სთ
შეხვედრები:
15
სწავლების დრო:
17:00 - 19:00
სერტიფიკატი:
კი
განცხადების ID:
123456
ავტორის ID:
123456
აღწერა
სილაბუსი
ლექტორი
გადახდა
QA ტესტირების საფუძვლები, Manual ტესტირება, საიტების ტესტირება
ციფრული მარკეტინგი ჩემი ინტერესის სფერო ადრეული ასაკიდანვე იყო, სტაჟირების დროს გადადგმული პირველი ნაბიჯებისას კი მივხვდი, რომ სწორედ ეს იყო ჩემი საოცნებო პროფესია. მას შემდეგ არც ერთი დღე არ გასულა ციფრული მარკეტინგის გარეშე ჩემს ცხოვრებაში. საფრანგეთში სწავლის დროს ფრილანსერად ვმუშაობდი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი.
სილაბუსი იფრული მარკეტინგი ჩემი ინტერესის სფერო ადრეული ასაკიდანვე იყო, სტაჟირების დროს გადადგმული პირველი ნაბიჯებისას კი მივხვდი, რომ სწორედ ეს იყო ჩემი საოცნებო პროფესია. მას შემდეგ არც ერთი დღე არ გასულა ციფრული მარკეტინგის გარეშე ჩემს ცხოვრებაში. საფრანგეთში სწავლის დროს ფრილანსერად ვმუშაობდი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი.
img
ალექსანდრე ალექსანდროვი
დეტალები ციფრული მარკეტინგი ჩემი ინტერესის სფერო ადრეული ასაკიდანვე იყო, სტაჟირების დროს გადადგმული პირველი ნაბიჯებისას კი მივხვდი, რომ სწორედ ეს იყო ჩემი საოცნებო პროფესია.
img
ალექსანდრე ალექსანდროვი
დეტალები ციფრული მარკეტინგი ჩემი ინტერესის სფერო ადრეული ასაკიდანვე იყო, სტაჟირების დროს გადადგმული პირველი ნაბიჯებისას კი მივხვდი, რომ სწორედ ეს იყო ჩემი საოცნებო პროფესია.
დეტალები ციფრული მარკეტინგი ჩემი ინტერესის სფერო ადრეული ასაკიდანვე იყო, სტაჟირების დროს გადადგმული პირველი ნაბიჯებისას კი მივხვდი, რომ სწორედ ეს იყო ჩემი საოცნებო პროფესია. მას შემდეგ არც ერთი დღე არ გასულა ციფრული მარკეტინგის გარეშე ჩემს ცხოვრებაში. საფრანგეთში სწავლის დროს ფრილანსერად ვმუშაობდი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი. ფორმალური განათლების მიღების პარალელურად ყოველთვის ვცდილობდი უფრო და უფრო მეტი მესწავლა და გამეგო ამ სფეროზე, ამიტომ საქართველოშიც და უცხოეთშიც არაერთ კურსს გავდიოდი. სხვადასხვა პროფილის მქონე კომპანიასთან თანამშრომლობა კი დამეხმარა, მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად მექცია. ამჟამად ვმუშაობ Noxtton-ში და ვარ ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი.